photo of . .
Izsoļu nams/galerija Jēkabs
Jēkaba iela 26/28
Rīga , LV-1050
+371 29528684

Telephone number: +371 29528684

E-mail: galerija@inbox.lv

Tiešsaistes izsoles ar noslēgumu katru trešdienu

Lot No. 78 Grāmata

Slava, Laima, Dieva buča / Laima Slava; grāmatas mākslinieciskajam noformējumam izmantotas Sergeja Akuratera u.c. fotogrāfijas; literārā redaktore Māra Ņikitina; Jura Petraškeviča mākslinieciskais noformējums. Rīga : Jumava, 2000, ,

Hammer price: 5 EUR

To apply and participate in auction, please log in
Login

No Bidder Date/Time Price
1 Online bidding 31.10.2020 08:14:09 EUR: 5 NEW