Pie Lāčupītes ()

Nr.7520

Harijs VELDRE (1927 - 1999)

Pie Lāčupītes

audekls, eļļa, 70X82 cm

Cena: 900 EUR