photo of . .
Izsoļu nams/galerija Jēkabs
Jēkaba iela 26/28
Rīga , LV-1050
+371 29528684

Telefons: +371 29528684

E-pasts: galerija@inbox.lv

Eduards ZAMS

(1907 - 1987)

Tēlnieks, gleznotājs Eduards Zāms ir dzimis 1907.gada 30.jūlijā Rīgā. No 1934.gada līdz 1942.gadam studējis Latvijas Mākslas akadēmijā, beidzis Burkarda Dzeņa Lietišķās tēlniecības meistardarbnīcu (diplomdarbs "Cīņa" (kokgriezums). 1944.gadā Eduards Zāms dodas bēgļu gaitās uz Vāciju. Sākumā apmetas Drēzdenes tuvumā, bet vēlāk pārceļas uz dzīvi Ansbahas latviešu bēgļu nometnē. No 1945.gada vasaras Eduards Zāms sāk restaurēt centrālo figūru un atjaunot gleznojumus, freskas Eištates (Eischstatt) katedrālē. Šajā laikā tiek uzgleznotas apmēram 25 eļļas gleznas par Bībeles tēmu. 1950.gadā Eduards Zāms pārceļas uz dzīvi ASV. Amerikā Eduards Zams regulāri nodarbojies ar glezniecību, strādājis visos glezniecības žanros. Veidojis nelielus sīkplastikas darbus, galvenokārt stilizētas cilvēku un reālistiskas dzīvnieku figūriņas ģipsī. 1987.gadā Aijovas pavalsts mākslas centrā Sidarrapidā (Cedar Rapids) tiek sarīkota Eduarda Zāma personālizstāde. 1988.gadā sarīkota viņa piemiņas izstāde Aijovas pavalsts Demoinas (Des Moines) Latviešu biedrībā. Eduards Zāms miris 1987.gada 3.augustā Demoinā, Aiovas štatā, ASV.