photo of . .
Izsoļu nams/galerija Jēkabs
Jēkaba iela 26/28
Rīga , LV-1050
+371 29528684

Telefons: +371 29528684

E-pasts: galerija@inbox.lv

Jānis VALTERS

(1869 - 1932)

Glenotājs

 

"Glezniecisks prieks par dabu mostas tikai tad, kad acs tajā aiz konkrētiem objektiem sāk saskatīt melodiskas krāstoņu attiecības un smalkas formveides sakarības."

Johans Valters

 

Jānis Valters ir viens no izcilākajiem latviešu gleznotājiem, kurš kopā ar J.Rozentālu un V.Purvīti 19. un 20 gs. mijā izveidoja pamatus Latvijas glenzniecības skolai. Tēlnieks Teodors Zaļkalns augstu vērtēja J. Valtera daiļradi, dēvējot viņu par "smalkjūtīgāko koloristu un arī lielāko dzejnieku starp mūsu dzimtenes māksliniekiem."  J.Valtera glezniecība ir izteikti daudzpusīga, sākot no akadēmiskā reālisma, impresionisma, jūgendstila līdz pat vācu klasiskā ekspresionisma tradīcijai, radot augsta līmeņa darbus katrā no šiem stiliem. J.Valters savā daiļradē gleznoja ainavas, portretus, figurālas kompozīcijas, ļaujot pār stāstu dominēt noskaņas sajūtām. Vēlākajā Vācijas posmā mākslinieks pievēršas teātra, viesību, klusās dabas un aktu tematikai. Šajā laikā pastiprinājās mākslinieka krāsu, formu ekspresija un kontūru lietojums, abstrahējoties no dabas reālijām un naturālisma. Nozīmīgu vietu mākslinieka dzīvē vienmēr ieņēma arī mūzika un vijoļspēle, kam bija cieša saikne ar radītajiem gleznojuma darbiem. 

 

J.Valters jau no bērnības Latvijā uzturējies vāciskā vidē. Savas pirmās geznieciskās iemaņas viņš apguva pie K.Vīsnera un J.Dēringa. J.Valters iestājās un beidza Pēterburgas Mākslas akadēmiju ar diplomdarbu "Jelgavas tirgus", kas šobrīd apskatāms Latvijas Mākslas muzejā. Pēc akadēmijas beigšanas mākslinieks bija arī slavenā pulciņa "Rūķis" biedrs, veicinot latviskas mākslas veidošanos. J.Valters kopā ar V.Purvīti un citiem pēc studijām apceļoja Rietumeiropas mākslas centrus, gūstot iespaidu tālākajai mākslinieciskajai darbībai.. Līdz 1906.gadam, kad J.Valters devās dzīvot uz Berlīni, viņš dzīvoja un gleznoja Jelgavā. Ar Vāciju tālāk saistījās visa J.Valtera dzīve. Tur viņš iekļuva vietējo mākslinieku un mākslas dzīves vidū, piedalījas izstādēs, vadīja studiju un rakstīja teorētiskus apcerejumus par mākslu.

 

Izmantotā literatūra:

http://www.lnmm.lv/lv/lnmm/info/explore/exhibition/2009/johans-valters-1969-19

Māksla un arhitektūra biogrāfijās, Latvijas enciklopēdija, Rīga, 1995.gads

http://www.kulturaskanons.lv/lv/1/5/43/