BIRNBAUMS Staņislavs

BIRNBAUMS Staņislavs

(1863 - 1944)

Gleznotājs

 

Staņislavs Birnbaums ir dzimis Lielstraupē, mežkunga ģimenē. Pirmo māksliniecisko izglītību guvis pie sava krusttēva – gleznotāja J. Rozes. 1887 – 1897. gadam kā brīvklausītājs studējis Pēterburgas Mākslas Akadēmijā, specializējies batāliju glezniecības klasē pie B. Vilevaldes. 1897.gadā ieguvis brīvmākslinieka grādu. Bijis latviešu mākslinieku apvienības “Rūķis” biedrs. Pēc akadēmijas beigšanas dzīvojis Čitā, kur strādājis par skolotāju vietējā ģimnāzijā un mākslas amatniecības skolā. Latvijā atgriezies 1923.gadā, strādājis par pedagogu Rūjienā un Valkā. 1929. gadā pārcēlies uz Rīgu un pievērsies tikai glezniecībai. Strādājis galvenokārt akvareļglezniecībā, visbiežāk ainavas žanrā. Pazīstami arī Birnbauma erotiskie gleznojumi pastkartēm.

 

Izmantotā literatūra:

Vilsons A.Māksla un arhitektūra biogrāfijās, 1. sējums. Rīga: “Latvijas enciklopēdija”, 1995, 66.lpp.