Pēc izsoles noslēguma rēķini tiek izsūtīti automātiski. Tos var apskatīties arī savā profilā, sadaļā "Mani dokumenti".
Pircējs veic samaksu izsoles dienā vai 10 kalendāro dienu laikā pēc izsoles. Samaksa par Loti tiek veikta ar naudas pārskaitījumu no bankas konta, skaidrā naudā vai ar norēķinu karti lotes saņemšanas brīdī.

Pircēja pienākums ir samaksāt Izsoļu namam Komisijas naudu no Āmura cenas sekojošā apmērā:

Klātienes izsolēs: Āmura cenai līdz 30 000 EUR (divdesmit tūkstoši latu) – 20% no Āmura cenas. Āmura cenai no 30 001 EUR – 15 % no Āmura cenas. 
Tiešsaistes izsolēs komisijas maksa ir noteikta 15% no Āmura cenas.