ENDZELĪNA Līvija

ENDZELĪNA Līvija

(1927 - 2008)

Gleznotāja

 

Līvija Endzelīna ir viena no izcilākajām latviešu glezniecības kluso dabu meistarēm. Savos darbos viņai ir izdevies apvienot priekšmetisko ar filozofisko un pārpasaulīgo. Endzelīna bieži ir gleznojusi tādus motīvus kā maize, medus kāre, dažādi trauki, pulksteņi, putnu spalvas vai zobrati. Caur tiem māksliniecei ir izdevies izteikt idejas par cilvēka dzīves gājumu un pasaules kopsakarībām – dzimšanu, nāvi, ētiskajām vērtībām un neapstādināmo laika ritējumu. Sabalansētas un klusināti atturīgas krāsas, kā arī harmoniski ritmi un formas caurstrāvo simbolisma pilnās klusās dabas, kur vislielāko nozīmi māksliniece pievērsusi izvēlēto priekšmetu materialitātei un vieliskumam.

 

"Viņas glezniecības stils intuitīvi veidojies un iekļāvies maģiskā reālisma, simbolisma, sirreālisma un citu modernās mākslas virzienu saskares sfērās, saglabājot dziļi individuālu glezniecisko valodu. Gan ikdienā labi iepazītu, gan arī neparastāku priekšmetu uzstādījumi viņas gleznās ietver cilvēces kultūras pieredzes slodzi un ir filozofisku zemtekstu caurstrāvoti," komentē Māra Anna Markēviča. Paralēli klusajām dabām Līvijas Endzelīnas daiļradē vērojami arī portreti, atklājot gan personības ārējo, gan iekšējo pasauli.

 

Līvija Endzelīna ir dzimusi slavenā valodnieka Jāņa Endzelīna ģimenē. Pēc vidusskolas absolvēšanas viņa sāka studēt Latvijas Valsts universitātē, Arhitektūras fakultātē (1946–1948), tomēr vēlāk iestājās Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā (1948–1953 ar pārtraukumiem), kuru diemžēl nepabeidza veselības problēmu dēļ. Izstādēs māksliniece piedalījusies kopš 1960. gada un 1964.gadā tika uzņemta Mākslinieku savienībā. Līvijas Endzelīnas personālizstādes ir notikušas Tartu, Koknesē, Valmierā, Mālpilī, Rīgā un citur. Māksliniece saņēmusi arī galveno prēmiju Viļņas glezniecības triennāles izstādē.

 

Bibliogrāfija:

1Burāne I. Endzelīna, Līvija // Māksla un arhitektūra biogrāfijās, I / Atb. red. A. Vilsons. R.: Latvijas enciklopēdija, 1995, 148. lpp.

Markēviča M. A. Līvija Endzelīna. Rīga: Doma, 2000.