HŪNS Kārlis

HŪNS Kārlis

(1831 - 1877)

Gleznotājs

 

K.Hūns darbojās eļļas, akvareļa un zīmējuma tehnikās, gleznojot galvenokārt vēsturiska žanra darbus, kā arī figurālus skatus un ainavas. Viņš bija reālisma tradīcijas pārstāvis un viens no pirmajiem latviešu gleznotājiem, kurš savos darbos atainoja vienkāršo cilvēku dzīvi un ikdienu ikvienā valstī, ko mākslinieks apmeklēja. Tādējādi viņa darbos parādījās čigānietes, bārenītes un zemnieku tēli. Tomēr jau dzīvojot Parīzē, mākslinieks izvēlējās īpaši pievērsties vēsturiskajam žanram, atspoguļojot Bērtuļu nakts un citus sižetus. Viņa darbi balstās akadēmiski un reālistiski veidotā zīmējumā, kompozīcijas stingrībā un izstrādātā kolorītā. "Hūnam bija svarīga priekšmetiskās pasaules materialitātes imitācija, pārdomāta, visbiežāk līdzsvarota un stabila kompozicionālā struktūra, slēpti vai atklātāki vertikālo un horizontālo virzienu akcenti, daudzveidīgi harmonizēts kolorīts, " [3.] komentē mākslas zinātnieks E.Kļaviņš. Nozīmīga loma gan vēsturiskā, gan portretu žanrā K.Hūna darbos tika atvēlēta psiholoģiskā un cilvēka iekšējā tēla raksturojumam.

 

 

Mācību gaitas K.Hūns uzsāka Rīgas Doma skolā. Pēc skolas beigšanas viņš devās uz Pēterburgu, kur strādāja par litogrāfa palīgu, lai iestātos Pēterburgas Mākslas akadēmijā. Diplomdarbs tika apbalvots, kā rezultātā K.Hūns saņēma iespēju pilnveidoties ārzemēs - Rietumeiropā. Uz turieni viņš devās ar mērķi apmesties un kādu laiku Parīzē, apceļojot Vāciju, Holandi, Beļģiju, Spāniju, Angliju. Kādu laiku viņš uzturējās arī Briselē un Normandijā. Par uzgleznotajiem darbiem "Bērtuļu nakts priekšvakarā", "Bērtuļu nakts aina" un "Itāliete" K.Hūns ieguva gan akadēmiķa, gan vēlāk profesora grādu. Atgriežoties Krievijā, mākslinieks ar saviem darbiem piedalījās dažādās izstādēs, kā arī strādāja Pēterburgas Mākslas akadēmijā, vadot vēstures un portreta glezniecības klases. Dzīves laikā par saviem darbiem K.Hūns saņēma dažādas medaļas un apbalvojumus.

 

Izmantotā literatūra:

1. Māksla un arhitektūra biogrāfijās, Latvijas enciklopēdija, Rīga, 1995.gads

2. Lapiņš A., Eglītis A. "Kārlis Hūns", Rīga: Latvijas valsts izdevnecība, 1953.gads

3. Kļaviņš, Eduards "Kārlis Hūns", pieejams: http://www.makslasvesture.lv/index.php/Ka %C2%81rlis_H%C5%ABns