ILTNERS Edgars

ILTNERS Edgars

(1925 - 1983)

Gleznotājs

 

Edgars Iltners ir viens no spilgtākajiem savas paaudzes māksliniekiem – viņa daudzpusīgie gleznieciskie meklējumi ir nozīmīgi 20. Gadsimta 2. Puses latviešu glezniecībā. Reālists, tonālās glezniecības skolas pārstāvis. Strādājis visos glezniecības žanros – figurālajā glezniecībā, portreta, ainavas arī klusās dabas žanrā. Iltnera mākslinieciskās attīstības ceļš ir iedalāms vairākos atšķirīgos posmos, tomēr mākslinieks vienmēr par nozīmīgāko mākslinieciskās izteiksmes līdzekli ir saglabājis mērķtiecīgu un racionālu kompozīciju un zīmējumu.

Mācījies Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolā (1946–1948), J.Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā (1948–1949) un 1956. gadā absolvējis Latvijas Valsts mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļu ar diplomdarbu “Airētājas”. Strādājis J.Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā un Latvijas Valsts mākslas akadēmijā par pedagogu, no 1978. gada bijis Stājglezniecības darbnīcas vadītājs. Piedalījies izstādēs kopš 1955. gada, Mākslinieku savienības biedrs kopš 1957. gada.

 

Izmantotā literatūra:

Burāne I. Iltners, Edgars // Māksla un arhitektūra biogrāfijās, I / Atb. red. A. Vilsons. R.: Latvijas enciklopēdija, 1995, 205. lpp.