JUNKERS Aleksandrs

JUNKERS Aleksandrs

(1899 - 1976)

Grafiķis

 

Daiļrades sakumā grafiķis Aleksandrs Junkers strādāja linogriezuma un kokgrebuma tehnikā. Laikā no 1933. līdz 1935. gadam bijis franču žurnāla “Xilographie” korespondents Latvijā, veicinājis latviešu kokgrebuma popularizēšanu Eiropā. 30. gadu beigās pievērsies grāmatu grafikai, izkopdams dinamisku, faktūrās un tēlainībā daudzveidīgu kokgrebuma oriģinālilustrāciju. Strādājis arī citās grafikas tehnikās, tomēr mākslinieka izcilākais sniegums ir saistāms ar kokgrebumu, kurā sasniegta augsta tehniskā meistarība poētiska dabas tēla risinājumā. Junkera kokgrebumiem raksturīga brīvs, atraisīts grebums, spēcīgas gaismēnas un ritmika, faktūru daudzveidība un niansētība toņu pārejās.

 

Aleksandrs Junkers māksliniecisko izglītību ir guvis privāti pie J.Ansona un Rīgas Tautas augstskolas Zīmēšanas un gleznošanas studijā (1928-30). Izstādēs piedalījies kopš 1929. gada, kopš 1930. gada piedalījies biedrības “Zaļā vārna” rīkotajās izstādēs, bijis tās biedrs.

 

Izmantotā literatūra:

Reihmane L. Junkers, Aleksandrs // Māksla un arhitektūra biogrāfijās, I / Atb. red. A. Vilsons. R.: Latvijas enciklopēdija, 1995, 224. lpp.