Jūra latviešu vecmeistaru glezniecībā

Izstādes

Exhibition picture

29 aug. - 29 sept. 2008

Jūra latviešu vecmeistaru glezniecībā


No 2008.gada 30.jūnija galerijā „Jēkabs” būs skatāma izstāde „Jūra latviešu vecmeistaru glezniecībā”.

Izstādē būs eksponētas spilgtāko Latvijas marīnistu Eduarda Kalniņa, Herberta Siliņa, Staņislava Kreica, Aleksandra Zviedra, kā arī Jūlija Viļumaiņa, Bruno Aides, Laimdoņa Grasmaņa un citu slavenu autoru gleznas.

Jūra vienmēr ir bijusi iedvesmu avots māksliniekiem. Katru mākslinieku jūra uzrunā savādāk, tāpēc šai tēmai ir ļoti plašas izteiksmes iespējas.

Izstādē skatāmas gleznas, kurās ir attēlotas jūras ainavas, jahtu regates, ostas, zvejnieku darbs un dzīve.

Eduarda Kalniņa gleznās vērojama dziļa jūras izpratne, koloristiski smalks tās atspoguļojums. Cilvēks un jūra ir viņa daiļrades centrālais motīvs. Interesanta ir viņa glezna, kur attēloti mākslinieki plenērā pie jūras.

Jūlija Viļumaiņa marīnām raksturīgs noskaņās niansēts un vērienīgs bangojošās jūras attēlojums.

Herberta Siliņa glezniecība pārstāvēta ar košu, ekspresīvu jahtu regates ainu.

Aleksandrs Zviedris daudz burājis ar savu jahtu. Katrā jūras braucienā tapa jaunas marīnas. Tādejādi gleznotājs ir iepazinis jūru „no iekšpuses”. Pats gleznotājs ir teicis tā: „...un tagad es pavisam droši zinu arī to: lai jūru varētu uzgleznot patiesu visās tās izpausmēs un paša pārdzīvojumos, lai pa īstam to saprastu, vajag pašam mirkt ūdenī. No malas taču redzami tikai krasta viļņi, tālumā tie ir pavisam citādāki, pavisam citāda ir arī to nokrāsa”.

Arī Eduards Kalniņš un Herberts Siliņš bija kaislīgi burātāji.

 

 

TETTSTTS