Staņislavam Kreicam - 100

Izstādes

exhibition log

1 janv. - 1 janv. 1970

Staņislavam Kreicam - 100


Staņislavam Kreicam - 100 <br><br>

Mākslas galerijā „Jēkabs” (Jēkaba iela 26/28, k.2, Rīga) no 2009.gada 19.augusta līdz 19.septembrim būs skatāma marīnista Staņislava Kreica simtgadei veltīta izstāde. <br><br>

Staņislavs Kreics ir plaši pazīstams marīnists. Tāpēc arī šajā izstādē daudz jūras tematikai veltītu darbu, sākot ar klusas krāsas pielietiem ritmiem, vēju sabangotiem viļņiem, līdz jūras stihijas dinamiski traģiskai atklāsmei. „Ja gleznoju nemieru, tad cik vien iespējams sakāpinātu. Ja izvēlos mieru, tad man nepieciešams to maksimāli pastiprināt. Tas ir viens no maniem galvenajiem glezniecības principiem” – tā par savu mākslu teicis mākslinieks.<br><br>

Tomēr, lai parādītu mākslinieka daiļrades dažādību galerijā ir izstādītas arī gleznas ar pilsētu skatiem, kā arī ainavas.<br><br>

Savos darbos Staņislavs Kreics centās atklāt dzimtenes mīlestību un  skaistuma nepieciešamību. Spēks, nemiers un miers. Noskaņu maigums. Viņa jūra satrauc, nomierina, rosina iztēli un rada nepieciešamību būt pie tās. Gleznās spēcīgi jaušama mākslinieka jūtu bagātībā un temperaments.<br><br>

Mākslinieks dzimis Daugavpilī, bērnības gadus pavadījis Kārsavas apkaimē. Pēc pamatskolas beigšanas strādājis Ilūkstē par fotogrāfu. Šajā laikā rodas pirmās nopietnās intereses par mākslu. 1938.gadā Staņislavs Kreics iestājies Latvijas Mākslas akadēmijā. Profesionālās iemaņas apguvis pie A.Annusa, V.Tones, K.Ubāna, taču vislielāko ietekmi uz mākslinieka personību un daiļradi atstāja studiju gadi prof. Vilhelma Purvīša dabasskatu glezniecības meistardarbnīcā. 1947.gadā Staņislavs Kreics absolvējis Ģederta Eliasa vadīto figurālās glezniecības meistardarbnīcu ar diplomdarbu „Atgriešanās”.<br><br>

Staņislavs Kreics kopa latviešu tonālās glezniecības tradīcijas. Viņš bija ražīgs mākslinieks. Viņam bija liels viņa glezniecības sapratēju un atbalstītāju pulks, tādēļ var teikt, ka viņš bija viens no sava laika populārākajiem māksliniekiem.<br><br>

Staņislava Kreica gleznas atrodas Latvijas muzejos, Tretjakova galerijā Maskavā, kā arī daudzās privātkolekcijās Japānā, Itālijā, ASV, Vācijā un citur.