Jāņa Rikmaņa (1901 - 1968) gleznu un zīmējumu izstāde

Izstādes

Exhibition picture

11 janv. - 2 febr. 2010

Jāņa Rikmaņa (1901 - 1968) gleznu un zīmējumu izstāde


No 12. janvāra līdz 3.februārim mākslas galerijā „Jēkabs” (Jēkaba ielā 26/28, Rīgā) skatāma izcilā gleznotāja, tonālās glezniecības meistara mākslinieka Jāņa Rikmaņa gleznu un zīmējumu izstāde.


Jānis Rikmanis ir viens no nedaudzajiem sava laika māksliniekiem, kuram ir tik plašs tēmu un gleznieciskās kvalitātes ziņā izturēts darbu klāsts. Tās ir daudzfigūru kompozīcijas, kas skar vēsturiskas tēmas, kā arī daudzas citas gleznas, kas veltītas latviešu strēlniekiem. Tās ir arī lielformāta kompozīcijas, kur galvenais uzsvars likts uz zirgu atainojumu. Zirgu tēmu gleznotājs īpaši iemīlējis, tos vērojis gan lauku darbos, pieguļas pļavās, gan Rīgas hipodromā. Zirgu kustību plastiskais skaistums un dinamika parādās kā gleznās, tā ekspresīvos ogles zīmējumos.


Māksliniekam tuva ir arī portretu glezniecība. Gleznoti tiek gan ģimenes locekļi, gan sabiedrībā plaši pazīstami un godāti cilvēki: Rainis, Kārlis Ulmanis, Latvijas sūtnis Anglijā Kārlis Zariņš, Frīdrihs Canders, Anta Klints, u.t.t.
„Klusā daba – glezniecības skola” mēdza saviem studentiem atgādināt mākslinieks un pats ar labpatiku tās gleznoja, kā atelpu pēc lielajām kompozīcijām. Tādu pašu atelpu sniedza arī studijas dabā, kas vēlāk pārtapa kompozicionāli būvētās ainavās. Tās bieži ir trīsplānu ainavas ar plašām tālēm un meditatīvu noskaņu.


Jāņa Rikmaņa darbi ir izklīduši, daudzi, kas skar politiskus motīvus, arī iznīcināti. Būdams pēc dabas kluss un sevī vērsts cilvēks, visas savas radošās domas veltīdams glezniecībai, aizmirsdams par reklāmu un skaļumu, viņš, kolorīta kvalitātes un vienīgi glezniecībai veltītā mūža dēļ, pieskaitāms latviešu glezniecības tīrradņiem - tiem, kam ir absolūtā toņu saskaņas redze, tāpat kā mūziķiem - absolūtā dzirde.