Edvarda Grūbes un Intas Celmiņas gleznu izstāde

Izstādes

Exhibition picture

10 nov. - 9 dec. 2011

Edvarda Grūbes un Intas Celmiņas gleznu izstāde


Mākslas galerijā “Jēkabs” no 11.novembra līdz 10.decembrim skatāmas Intas Celmiņas un Edvarda Grūbes gleznas. Izstāde komplektēta, piemērojot darbus rudens noskaņai. Pretstatā E. Grūbes spožu krāsu audekliem izstādītas I. Celmiņas gleznas pelēko toņu variācijās. Izstādīti pārsvarā 2010. – 2011. gada darbi.

Abi mākslinieki uzskata, ka glezniecības mērķis ir nodot skatītājiem tajā iekodēto pozitīvo spēku un ļaut sajust dzīves brīnumaino dabu. Edvarda Grūbes glezniecība balstās uz mākslas tēla meklēšanu galvenokārt krāsu spēkā un saskaņās. No jaunības uzturot šo glezniecības pamatprincipu, mākslinieks kļūst aizvien spožāks un ekspresīvāks. Glezno ar lielu otu lielos piesātinātos laukumos. Uzsver, ka darbā svarīgi izmantot kontrastus: tumšs – gaišs, faktūra – gludi laukumi, matēta krāsa – spīdīga laka. Mākslinieka krāsu noskaņas precīzi attēlo dabu, kamēr priekšmeti bieži zaudē reālo formu.

Intas Celmiņas gleznu krāsas atspoguļo noskaņas, kas saistās ar sievietes iekšējo pasauli un dabas vērojumu. Gaiss, migla, spīdumi un atspīdumi, tumsa un gaisma – tā varētu būt gleznu tematika.  Lai panāktu telpiskumu un gaismas mirdzēšanu, vietām lietota bieza, uzkārsta faktūra. Svarīga tumšo toņu variantu daudzveidība un kolorīts.