Jāņa Ziņģīša personālizstāde „Ziema un vasara”

Izstādes

Exhibition picture

16 jūn. - 7 jūl. 2013

Jāņa Ziņģīša personālizstāde „Ziema un vasara”


Mākslas galerijā "Jēkabs" no 17.jūnija apskatāma mākslinieka Jāņa Ziņģīša jaunāko darbu personālizstāde „Ziema un vasara”. Izstādē būs eksponētas jaunākās autora gleznas.

Savās gleznās Jānis Ziņģītis tiecas uztvert apkārtējo pasauli un fiksēt tajā notiekošo, atspoguļojot to savu iekšējo sajūtu skatījumā, lai sniegtu intīmu vēstījumu. Mākslas pasaulē autors sevi spēcīgi pieteicis figuratīvajā, kā arī ainavu glezniecībā. Uzsverot cilvēka ciešo saikni ar dabu, J.Ziņģītis savā daiļradē bieži gleznojis daudzslāņainas Latvijas dabas ainavas dažādos gadalaikos. Viegli dūmakainajos un smalki izstrādātajos noskaņu darbos atklājās romantiskās un mierīgās ainavas ar piejūras smilšainajām pludmalēm, dziļi sniegotiem mežiem, kā arī ar vasarīgām pļavām un ūdeņiem. Izteiktais zīmējums, reālistiskais ainavu atveidojums, tonalitāte un autoram raksturīgā gaisīgā triepienu tehnika nereti tiek papildināta ar alegoriski figurālu tēlu kontūrām, tverot kustības nianses.

Jānis Ziņģītis (dzimis 1973. gadā) kopš 2006. gada veic arī pedagoģisko darbību un ir Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas direktors, palīdzot attīstīt jaunos Latvijas mākslas talantus. Arī pats mākslinieks 1985. gadā glezniecības gaitas sācis apgūt šajā skolā, turpinājis studijas Latvijas Mākslas akadēmijā, 2002.gadā iegūstot maģistra grādu vizuāli plastiskajā mākslā. Mākslinieka gleznieciskās kvalitātes novērtētas, saņemot UNESCO stipendiju radošajam komandējumam Vīnē, kā arī iegūstot Konrāda Ubāna stipendiju, lai pilnveidotu savas mākslinieciskās prasmes studijās Amerikas Savienotajās Valstīs. J. Ziņģītis personālizstādes rīko kopš 1995.gada ne tikai Latvijā, bet arī ASV un Lietuvā. Grupu izstādēs mākslinieks eksponējis savus darbus Austrijā, Čehijā, Krievijā un Norvēģijā.