KURTA FRIDRIHSONA DARBU IZSTĀDE

Izstādes

Exhibition picture

10 aug. - 27 aug. 2015

KURTA FRIDRIHSONA DARBU IZSTĀDE


No 11. līdz 28. augustam mākslas galerijā “Jēkabs” (Jēkaba ielā 26/28) būs apskatāma gleznotāja, akvarelista Kurta Fridrihsona (1911–1991) darbu izstāde. Izstādē būs eksponēti ap 40 mākslas darbi.

Kurts Fridrihsons ir viens no izsmalcinātākajiem zīmētājiem latviešu divdesmitā gadsimta otrās puses mākslā. Viņa daiļradē būtisku vietu ieņem akvareļa un vēlāk arī flomāstera tehnika. Mākslinieks ir pievērsies seno leģendu, pasaules literatūras un mākslas kultūrslāņu interpretācijai. 1960. gados Fridrihsons tika dēvēts par abstrakcionistu – šī perioda darbos figurē nosacīti portretiski tēli, dekoratīvu laukumu un grafisku ritmu sintēze un lakoniska, pat askētiska formu valoda. 60. gadu sākumā atsevišķos darbos parādās arī konkrētu vietu un dabas noskaņu atainojums. Vēlāk viņa daiļradē ir pastiprinājies metaforiski tēlains akcents, intelektuāls estētisms, izmeklēts kolorīts un līniju elegance. Flomāstera tehnikai Fridrihsons ir pievērsies sākot ar 1974. gadu, vienlaikus panākot krāsu daudzslāņainību un netaustāmu gaisīgumu. Kurta Fridrihsona daiļradē atspoguļojas spilgts iekšējās garīgās pasaules nianšu atainojums, kas latviešu mākslā nav bieža parādība.

40. gadu beigās Kurts Fridrihsons ar domu biedriem pulcējās t.s. “franču grupā”, kas kļuva par iemeslu izsūtījumam – mākslinieks trimdā atradās 5 gadus, laikā no 1951. līdz 1956. gadam. Izsūtījumā tapa neskaitāmi zīmējumi, galvenokārt akvareļa tehnikā.

Kurts Fridrihsons ir piedalījies izstādēs kopš 1932. gada ­­– sarīkojis personālizstādes Ņujorkā, Honolulu un Rīgā. Viņa darbi ir izstādīti māksliniekam veltītās izstādēs Rīgā un Liepājā. Kurts Fridrihsons ir piedalījies arī latviešu mākslinieku grupu izstādēs Latvijā, bijušās Padomju Savienības republikās, Eiropā, ASV, Austrālijā un citur.

“Kurts Fridrihsons bija cilvēks, kurš nenovilka robežas. Un arī viņa personībai un mākslai nav iespējams novilkt robežas.” /Ingrīda Burāne/

Mākslas galerijā “Jēkabs” mākslinieka Kurta Fridrihsona darbi būs aplūkojami līdz 28. augustam darba dienās no 12.00 līdz 18.00.