Valda Buša gleznu izstāde

Izstādes

Exhibition picture

25 okt. - 15 nov. 2016

Valda Buša gleznu izstāde


No 26. oktobra līdz 16. novembrim mākslas galerijā “Jēkabs” (Jēkaba ielā 26/28) ir apskatāma retrospektīva gleznotāja Valda Buša (1924­–2014) darbu izstāde, kurā eksponētas dažādos laika periodos tapušas gleznas ar akcentu uz 70. un 80. gadu darbiem. Tiem raksturīgi tumši, piesātināti toņi, līdzsvaroti ar spilgtiem akcentiem. Izstādē skatāmie darbi atspoguļo māksliniekam raksturīgo pieeju vides tēlojumam – sižeta loma tajā parasti ir pakārtota, galveno lomu piešķirot krāsai, kā arī mirkļa emocionālajam fiksējumam. Tomēr visai nozīmīgu vietu mākslinieka daiļradē ieņem ainava ar ūdeņiem, kas ar krāsu laukumu palīdzību ļauj veidot interesantus atspulgus, bieži kā akcentus izmantojot kuģu un jahtu apveidus. Enerģiskā triepiena un izmantotās krāsu paletes dēļ mākslinieku var uzskatīt par ekspresīvās glezniecības pārstāvi.

Māksliniecisko izglītību Valdis Bušs ir guvis Latvijas Valsts Mākslas akadēmijā (1945–1950) un par nozīmīgākajiem pedagogiem uzskatījis Āriju Skridi un Leo Svempu. Tomēr dažādu iemeslu dēļ mākslinieka diplomdarbs palicis neaizstāvēts. Bušs ir piedalījies izstādēs kopš 1971. gada, sarīkojis personālizstādes Jūrmalā, Rīgā, Ķekavā, Ogrē, Jaunkalsnavā u.c. Mākslinieku savienības biedrs kopš 1973. gada. Bijis aktīvs Jūrmalas mākslinieku grupas biedrs.

Mākslas galerijā “Jēkabs” gleznotāja Valda Buša darbi būs aplūkojami līdz 2016. gada 16. novembrim darba dienās no 11.00 līdz 18.00 un sestdienās no 11.00 līdz 15.00. Vairāk informācijas: www.paintings.lv.