Zentas Loginas darbu izstāde

Izstādes

Exhibition picture

5 marts - 29 marts 2019

Zentas Loginas darbu izstāde


No 6.marta līdz 30.martam mākslas galerijā „Jēkabs” būs aplūkojama Zentas Loginas (1908–1983) darbu izstāde. Izstādē eksponētas gleznas, telpiski objekti un sienas sega, kas tapuši laika posmā no 1960.-o gadu beigām līdz 1983. gadam.

Izstādē aplūkojami Zentas Loginas daiļrades vēlīnā posma darbi, kuru formveidē dominē abstrakcija un izteiktas faktūras, kas tiecas nojaukt robežas starp glezniecību un plastisko mākslu.

Zenta Logina ir apguvusi glezniecību Latvijas Mākslas akadēmijā, kā arī mākslinieku Romana Sutas un Sergeja Vinogradova privātstudijās. Kopš 1932. gada aktīvi piedalījusies izstādēs, 1945. gadā uzņemta Latvijas Padomju Mākslinieku savienības gleznotāju sekcijā, taču vēlāk pārcelta kandidātu statusā un turpmākos gadus bijusi tekstilmākslas sekcijas bedre. Šajā laikā mākslinieces iespējas piedalīties izstādēs tika daļēji ierobežotas – pirmā lielā Zentas Loginas personālizstāde norisinājās jau pēc viņas nāves, 1987. gadā.

Daiļrades sākumposmā māksliniece reālistiskā manierē gleznojusi portretus, ainavas, klusās dabas un figurālas kompozīcijas, vēlāk, četrdesmitajos gados, pievērsusies klusās dabas žanram. Pagrieziena punkts mākslinieces rokrakstā vērojams sešdesmitajos gados, kad viņas daiļradē ienāca abstrahēta formu valoda. Īpašu vietu šī perioda mākslas darbos ieņem filozofiskas pārdomas par Visumu. Līdztekus glezniecībai Zenta Logina ir darbojusies arī tekstilmākslas jomā un veidojusi telpiskus objektus.

Mākslas galerijā „Jēkabs” Zentas Loginas darbi būs apskatāmi līdz 2019. gada 30.martam darba dienās no 11.00 līdz 18.00 un sestdienās no 11.00 līdz 15.00.