PUTRĀMS Juris

PUTRĀMS Juris

(1956)

Grafiķis

 

Juris Putrāms darbojas stājgrafikā, grāmatu un reklāmas grafikā, plakāta mākslā, veido instalācijas, organizē akcijas, iekārto interjerus un izstādes. Mākslinieka daiļradei kopumā raksturīgs intelekta un emociju apvienojums postmoderni atsvešinātos tēlos, konceptuālisma un sirreālisma paņēmienu sintēze, kurā nereti izmantoti vairāki mākslas veidi (grafika, glezniecība, tēlniecība). Stājrafikā mākslinieka radīto tēlu dramatisms un viņa tehniskā meistarība atklājas gan nelielos ofortos, gan lielizmēra sietspiedēs. 

 

Deviņdesmito gadu beigās Latvijas laikmetīgās mākslas vidē Juris Putrāms bija pazīstams kā “robežpārkāpējs”. Jau 80. gadu vidū mākslinieks ir pievērsies latviešu mākslai netradicionāliem medijiem. Mākslinieks ir gan veidojis instalācijas un objektus, gan darinājis lielformāta gleznas uz metāla, gan arī strādājis ar foto un video. Kopš 80. gadu sākuma Putrāmu mākslā ir nodarbinājis jautājums par “enerģiju” un līdz pat 90. gadu sākumam mākslinieka darbos aktuāls bija tā saucamais sociāli aktīvais vēstījums. Viņa ekspresīvajiem figurālajiem tēliem raksturīgs savdabīgs literārisms, kurā tomēr paliek vieta skatītāja brīvai interpretācijai. 90. gadu beigas ir robežšķirtne, pēc kuras Jura Putrāma idejas mainās, tomēr rokraksts saglabājas. 

 

Juris Putrāms ir absolvējis Rīgas celtniecības tehnikuma arhitektūras nodaļu (1975) un Latvijas Valsts mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu (1981) ar diplomdarbu “Konspekts no tērpu vēstures” (vadītājs A.Stankevičs). Izstādēs piedalās kopš 1977. gada, Mākslinieku savienības biedrs kopš 1983. gada. 

 

Izmantotā literatūra:

Demakova H. Par Jura Putrāma enerģētisko evolucionēšanu. Rīga: Jāņa sēta, 1995. - 9.– 10. lpp.

Reihmane L. Putrāms, Juris // Māksla un arhitektūra biogrāfijās, III / Atb. red. A. Vanaga. R.: A/S Preses nams, 2000, 204­­–205. lpp.