OSIS Jānis

OSIS Jānis

(1926 - 1991)

Gleznotājs

 

Jānis Osis ir izcils tonālās glezniecības meistars, savos darbos radījis pārsteidzošus telpas, apjomu un materialitātes iespaidus. Viņa daiļradi raksturo viegls, atraisīts gleznojums un lakonisks krāsu risinājums. Jānis Osis ir strādājis klasiskajā eļļas, dažkārt temperas tehnikā vai jauktā tehnikā, izmantojot dažāda sastāva krāsas. Eļļas glezniecībā viņš ir sasniedzis akvarelim piemītošo vieglumu un caurspīdīgumu. Savu virzienu glezniecībā mākslinieks ir radis jau pēdējos studiju gados – tie ir zvejniekciemi ar raksturīgajām ostām, un piestātnēm, laivām un kuģīšiem, tīklu būdiņām un pludmalēm. Ziemeļbaltijas piekrastes ainavu gleznojumi ieņem nozīmīgu vietu viņa daiļradē visa mūža garumā. Līdztekus jūras tēmai, māksliniekam nozīmīga bijusi daba arī citās tās izpausmēs – laikā no 1940. līdz 1961. gadam gleznotajās ainavās redzams tā sauktais zaļais periods, ko raksturo zaļo krāstoņu daudzveidīgās gradācijas.

 

Pirmās iemaņas glezniecībā guvis pie tēvoča, gleznotāja Anša Stundas. 1951. gadā beidzis Latvijas Valsts Mākslas akadēmiju ar diplomdarbu “Latviešu zvejnieki”, kas vēlāk tika izstādīts 8. starptautiskajā Venēcijas biennālē (1956) un atrodas Tretjakova galerijā. Izstādēs mākslinieks ir piedalījies kopš 1951. gada, Mākslinieku savienības biedrs kopš 1956. gada. Strādājis par pedagogu Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā. Jāņa Oša darbi atrodas gan Latvijas un ārvalstu muzeju kolekcijās, gan  privātkolekcijās. Grupu izstādēs mākslinieka darbi ir eksponēti ne tikai Latvijā un bijušās PSRS teritorijā, bet arī Austrijā, Lielbritānijā, ASV, Meksikā, Francijā, Šveicē, Kanādā un citviet.

 

Izmantotā literatūra:

Vilsons A. Māksla un arhitektūra biogrāfijās, 2. sējums. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1996, 149.lpp. 

Konstante I. Jānis Osis. Rīga: Neputns, 2009.