DZENIS Albīns

DZENIS Albīns

(1907 - 1998)

Scenogrāfs

 

Albīna Dzeņa daiļrade veidojās mākslinieka Jāņa Kugas skolas ietekmē, ietverot minimālu smagnējumu un dekorativitāti. Tomēr laika gaitā mākslinieka rokraksts ieguva arvien lielāku telpisko izteiksmību un striktu konstruktīvo un glezniecisko elementu organizētību. Mākslinieka scenogrāfijas darbos noteicošā vienmēr bija iedziļināšanās režisora iecerē. Jau 40 gadu vecumā A. Dzenis bija izveidojies par redzamu latviešu skatuves gleznotāju. Viņa reālistiskā stilistika un skatuves uzdevumu izpratne īpaši izceļas A. Brigaderes, R.Blaumaņa, kā arī Raiņa darbu iestudētajās interpretācijās. A.Dzenis piedalījies arī dažādos muzikālos un pasaules dramaturģijas darbu projektos, tajā skaitā K.Goldoni lugu, V.Šekspīra komēdiju, A.Čehova un M.Gorkija drāmu ietvaros. Savas darbības laikā Liepājas teātrī mākslinieks veidojis skatuvisko ietērpu vairāk nekā 100 uzvedumiem, kā arī piedalījies Leļļu ansambļa uzvedumu sagatavošanā.

 

Albīns Dzenis absolvēja LMA Jāņa Kugas Dekoratīvās glezniecības meistardarbnīcu ar diplomdarbu – dekoratīvā kompozīcija ”Pēc zvejas”. Vēlāk strādāja Daugavpils, LPSR Ceļojošā, Rīgas Dramatiskajā un Valmieras teātrī. Valsts Liepājas teātra galvenā Mākslinieka amatu A. Dzenis ieņēma līdz 1971.gadam, vēlāk strādājot kā Liepājas LMV pedagogs. Izstādēs mākslinieks piedalījās kopš 1934.gada ar dekorāciju metiem, stājglezniecības darbiem un ainavām.

 

Izmantotā literatūra:

Māksla un arhitektūra biogrāfijās, Latvijas enciklopēdija, Rīga, 1995.gads, 136.lpp.