MEDNĪTIS Bernhards

MEDNĪTIS Bernhards

(1903 - 1982)

Gleznotājs

 

Bernhards Mednītis ir gleznojis figurālas kompozīcijas, portretus, ainavas. Pēckara gados pievērsies galvenokārt ainavai (Pārdaugavas, Daugavas krastu skati) un klusajai dabai (ziedu gleznojumi). Reālistiskā, izlīdzinātā skatījumā kā vienu no galvenajām problēmām risinājis noskaņu atklāsmi.

Bernhards Mednītis ir mācījies Latvijas kultūras veicināšanas biedrības mākslas studijā, Latvijas Mākslas akadēmijā (1928–1936), kur absolvējis Figurālās glezniecības meistardarbnīcu ar diplomdarbu “Mākslinieka darbnīcā” (vadītājs Ģ.Eliass). Mednītis ir bijis viens no Mūkusalas mākslinieku biedrības (1933–1940) dibinātājiem. Tās ietvaros pirmo reizi piedalījies izstādēs (1933).

 

Izmantotā literatūra:

Tidomane G. Mednītis, Bernhards // Māksla un arhitektūra biogrāfijās, II / Atb. red. A. Vilsons. R.: Latvijas enciklopēdija, 1996, 108. – 109. lpp.