DUBURS Artūrs

DUBURS Artūrs

(1899 - 1973)

Grafiķis

 

Arturs Duburs bija viens no R.Zariņa daiļrades un pedagoģisko principu uzticīgākajiem īstenotājiem visā radošajā un pedagoģiskajā darbībā, pārliecināts reālists. Strādājis visās tradicionālajās estampa tehnikās, devis nozīmīgi guldījumu dobspiedumā, izkopjot precīzu, perfektu zīmējumu un panākot bagātīgu tonalitātes efektu rūpīgā daudzpakāpju kodinājumā. Visvairāk strādājis ainavas žanrā, tieši un dokumentāli precīzi attēlojot Latvijas dabu, cilvēku darbu, kultūrvēsturi un pilsētvidi. 60. gados intensīvi pievērsies linogriezumam. Devis nozīmīgu ieguldījumu arī latviešu lietišķās grafikas attīstībā. 35 gadu laikā izstrādājis ap 1500 zīmējumu dažādu rūpniecības preču iesaiņojumam, etiķetēm, reklāmai, darinājis grāmatzīmes, goda diplomus un adreses daudzām izcilām personībām (K.Ulmanim, Zviedrijas karalim Gustavam V, J.Brigaderam, V.Ķuzem u.c.). Darbojies arī grāmatu grafikā, zīmējis ilustrācijas preses izdevumiem. Mākslinieka darbi vairākkārt godalgoti dažādos konkursos.

 

Arturs Duburs pirmās iemaņas zīmēšanā ir guvis pie igauņu mākslinieka Antsa Laikmā. 1916.-1918. mācījies Štiglica Centrālās tehniskās zīmēšanas skolā Pēterburgā. 1929. gadā beidzis Latvijas Mākslas akadēmijas R.Zariņa Grafikas meistardarbnīcu ar diplomdarbu “Čugunlietuvē”, litogrāfijas tehnikā. Strādājis par skolotāju Rīgas skolās (1923-1945), par mākslinieku PSRS Tirdzniecības palātas Latvijas nodaļā (1948-1959) un ārštata mākslinieku kombinātā “Māksla” (1949-1953). Izstādēs piedalījies kopš 1930, Mākslinieku savienības biedrs kopš 1945. gada.

 

Izmantotā literatūra:

Reihmane L.Duburs, Arturs // Māksla un arhitektūra biogrāfijās, I / Atb. red. A. Vilsons. R.: Latvijas enciklopēdija, 1995, 133.–134.lpp.