MILTS Fridrihs

MILTS Fridrihs

(1906 - 1993)

Gleznotājs

 

Fridrihs Milts ir gleznojis plašā manierē uz spilgtiem krāsu kontrastiem balstītas figurālas kompozīcijas, kurās meistarīgi raksturoti dažādi tautas tipi. Strādājis galvenokārt eļļas, pasteļa un akvareļa tehnikā, pievērsies arī zīmējumam ogles un sangīnas tehnikā. Darinājis portretus, aktus un ainavas (galvenokārt Ņujorkas skatus, dažkārt arī zvejnieku ciemu ainas ar ūdeņiem un laivām), kā arī klusās dabas (ziedus). LMA apgūtās latviešu glezniecības tradīcijas papildinājis ar franču un beļģu, vēlāk arī meksikāņu mākslas elementiem, līdz izveidojis savu ekspresīvu glezniecisko rokrakstu, kam raksturīgi šķautņaini lauztu un īpatnēji liektu kontūru ritmi, krāsu kontrasti. Reizēm stilizācija ir kļuvusi par pašmērķi  - šādos darbos dominē dekoratīvisms. Darbiem eļļas tehnikā raksturīga izteiksmīga faktūra, ko nosaka izteikti pastozi otas un paletes naža triepieni, biezi un raupji pagleznojumi.

 

Fridrihs Milts 1932. gadā ir absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas Ģederta Eliasa Figurālās glezniecības meistardarbnīcu  ar diplomdarbu “Kafejnīcā”. No 1929. gada piedalījies mākslinieku biedrības “Zaļā vārna”, kā arī visās Latvijas Kultūras Fonda rīkotajās izstādēs. 1944. gadā mākslinieks emigrēja uz Vāciju, Lībekā aktīvi piedalījies trimdas latviešu mākslas dzīvē. 1951. gadā izceļojis uz ASV. Vairāk kā 20 gadus dzīvojis par “Elles ķēķi” dēvētajā Ņujorkas centra daļā, kur dzīvojamā nama pagrabā iekārtotā darbnīca bijusi latviešu radošo profesiju pārstāvju tikšanās vieta. Viens no retajiem trimdas latviešu māksliniekiem, kam māksla ir bijusi iztikas avots. Trimdas laikā sarīkojis 10 personālizstādes. 50.–60. gados aktīvi piedalījies Četru mākslinieku grupas (Augusts Annuss, Fridrihs Milts, Mārtiņš Krūmiņš, Jānis Gailis) izstādēs. 1960. gadā ieguvis Ziemeļamerikas latviešu Kultūras Fonda balvu. Ņujorkas latviešu mākslinieku grupas vadītājs (1984–1992). Amerikas latviešu mākslinieku apvienības goda biedrs.

 

Izmantotā literatūra:

Konstants Z. Milts, Fridrihs // Māksla un arhitektūra biogrāfijās, II / Atb. red. A. Vilsons. R.: Latvijas enciklopēdija, 1996, 128. lpp.