CELMIŅŠ Bruno

CELMIŅŠ Bruno

(1927 - 1992)

Gleznotājs

 

Bruno Celmiņš ir strādājis visos glezniecības žanros – gleznojis vērienīgas daudzfigūru kompozīcijas, portretus, ainavas, kurās bieži pievērsies pilsētas tēlam, kā arī aktus. Celmiņš ir uzskatāms par spilgtu tonālās glezniecības pārstāvi. Ainavās mākslinieks izmantojis sfumato glezniecības principus. Celmiņa darbos liela nozīme ir telpiskumam un krāsu piesātinājumam.

 

Mākslinieks ilgus gadus ir vadījis savu mākslas studiju, kurā audzēkņiem palīdzējis sagatavoties iestājpārbaudījumiem mākslas skolās un augstskolās.

 

Bruno Celmiņš pirmo profesionālo izglītību ir ieguvis Rīgas daiļamatniecības vidusskolā. Mācījies J.Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā (1947-1948). Beidzis Latvijas Valsts Mākslas akadēmiju ar diplomdarbu “Zvejnieku kolhozā “Uzvara”” (1954, vadītājs Eduards Kalniņš). Izstādēs mākslinieks ir piedalījies kopš 1954. gada, sarīkojis personālizstādes Dolē, Rīgā. Mākslinieku savienības biedrs kopš 1958. gada (1964. gadā izslēgts, atjaunots 1987. gadā). Kaut arī izstādēs piedalījies neregulāri, uzskatāms par ražīgu mākslinieku.

 

Izmantotā literatūra:

Vilsons A.Māksla un arhitektūra biogrāfijās, 1. sējums. Rīga: “Latvijas enciklopēdija”, 1995, 99.lpp.