MELBĀRZDIS Kārlis

MELBĀRZDIS Kārlis

(1902 - 1970)

Gleznotājs

 

Izcils gleznotājs, viens no ievērojamākajiem V.Purvīša ainavu glezniecības skolas turpinātājiem, kas vistiešāk saglabājis tuvību sava skolotāja dabas mākslinieciskā interpretējuma principiem. K.Melbārdza gleznas liecina par smalku kolorīta izjūtu, teicamu kompozīcijas uzbūves prasmi, izcilu konkrētās vietas raksturojumu. Nozīmīgu vietu K. Melbārzda daiļradē ieņem Gaujas un Siguldas skati.

 

Kārlis Melbārzids dzimis 1902.gada 2.augustā Jelgavā. 1931.gadā beidzis Latvijas Mākslas akadēmijas V.Purvīša dabasskatu meistardarbnīcu (diplomdarbs „Ziema”). LPSR Mākslinieku savienības biedrs no 1944.gada, ilgus gadus darbojās tās valdē un dažādās komisijās.

 

Izstādēs piedalījies no 1933.gada. Personālizstāde Cēsīs (1934).

Piemiņas izstādes Rīgā (1972), Maskavā (1974).

 

Izmantotā literatūra:

Māksla un arhitektūra biogrāfijās. Rīga, 1996, 2.daļa, 111.lpp

Latviešu glezniecība. Pirmspadomju periods. Rīga, 1980.