BAUMANIS Artūrs

BAUMANIS Artūrs

(1892 - 1975)

Gleznotājs, scenogrāfs, publicists un pedagogs

 

Artūrs Baumanis ir aktīvi popularizējis tēlotājas mākslu, bijis atzīts marīnists. Mākslinieks atklātu jūru pirmo reizi ieraudzījis 1914. gadā Liepājā un tā uz viņu atstājusi neizdzēšamu iespaidu. Lai arī krāsu daudzveidība un latviskais dzīvesveids tika meklēts Kurzemes ainavā, tautas pagātnes dzīves sižetos, cilvēku sejās un ziedos, jūra kļuva par Baumaņa glezniecības galveno tēmu. Tā prasīja no mākslinieka īpašas novērošanas spējas un tehnisku gatavību. Atrūrs Baumanis ir gleznojis arī ainavas, retāk portretus.

 

Profesionālo izglītību Artūrs Baumanis ieguva Pēterburgā, barona Štiglica Centrālajā tehniskās zīmēšanas skolā. Skolu jaunais mākslinieks beidza 1916. gadā, iegūstot dekoratora specialitāti. Pēc 1.pasaules kara atgriezies un līdz mūža galam dzīvojis Liepājā. No 1921. gada 10 gadus strādājis Liepājas operā un drāmas teātrī par dekoratoru un 40 gadus Valsts ģimnāzijā (1.vidusskolā), kā arī Lietišķās mākslas vidusskolā un citās mācību iestādēs par pedagogu. No 1924. gada, būdams Neatkarīgo mākslinieku vienības un Liepājas latviešu mākslas veicināšanas biedrības biedrs, aktīvi piedalījies pilsētas mākslas dzīvē. Bijis arī Latviešu mākslas veicināšanas biedrības valdes priekšsēdētājs. Artūrs Baumanis organizēja personālizstādes Liepājā un Rīgā. Kopš 1960. gada bijis mākslinieku savienības biedrs.

 

Izmantotā literatūra:

Tidomane G. Baumanis, Arturs // Māksla un arhitektūra biogrāfijās, I / Atb. red. A. Vilsons. R.: Latvijas enciklopēdija, 1995, 48. lpp.