KUNDZIŅŠ Pēteris

KUNDZIŅŠ Pēteris

(1886 - 1958)

Gleznotājs

 

Mākslinieks darbojās stājglezniecības, skatuves glezniecības, preses un grāmatu grafikā, plakāta un lietišķajā mākslā. Stājglezniecības ietvaros P.Kundziņš pievērsies galvenokārt ainavas žanram, kā arī gleznojis un zīmējis psiholoģiski un garīgi piesātinātus portretus. Mākslinieka radītās ainavas ietver dziļu pasaules izjūtu, Latvijas mākslas ainā ienesot savdabīgas iezīmes. Kundziņu mēdz dēvēt par “mākoņu Kundziņu”, jo gandrīz visās viņa gleznās mākoņiem ir telpiski un emocionāli liela nozīme, aizņemot lielāko daļu no darba. To daba un raksturs atklāti dažādās dienas un gadalaika nokrāsās. Tādējādi darbos tiek radīts monumentalitātes iespaids, kas tiek papildināts ar vēso un silto toņu izteiktajām attiecībām. “No jaunības gadiem P. Kundziņš ainavu gleznojumos paņēma līdzi romantisko dabas uztveri, daļēju krāsu klājuma dekorativitāti, papildinot to ar jaunām kvalitātēm – dziļu dabas pārdzīvojumu, stingru gleznas kompozicionālo uzbūvi, izkoptu tonalitāti atmosfēras parādību tēlojumā. [..] Tā ir neizsmeļama un nebeidzami daudzveidīga formu un krāsu pasaule, kurā atspoguļojas arī mākslinieka filozofiskās pārdomas par dabas varenību un spēku.”[2.] P. Kundziņa daiļradi komentē mākslas zinātniece Skaidrīte Cielava.

Profesionālo mākslas izglītību Pēteris Kundziņš ieguva Štiglica Centrālajā tehniskajā zīmēšanas skolā Pēterburgā, absolvējot Teātra dekorāciju glezniecības klasi. Mākslinieks uzskatāms par vienu no latviešu skatuves glezniecības pamatu licējiem. Izstādēs P.Kundziņš piedalījās jau no 1913. gada, ņemot dalību arī latviešu mākslas grupējuma ”Baltā vārna” izstādēs. Dzīvodams gan Krievijas, gan Latvijas pilsētās, P.Kundziņš strādāja par zīmēšanas skolotāju dažādās mācību iestādēs - Valmierā, Rūjienā, Daugavpilī, Rīgā u.c. Vēlāk mākslinieks darbojās kā skatuves gleznotājs Jaunajā Rīgas teātrī un dekorāciju darbnīcas vadītājs Nacionālajā operā. Kad 1945.gadā P.Kundziņš atgriezās no bēgļu gaitām Vācijā, viņš strādāja par metodiķi Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūtā un noformētājmākslinieku kombinātā “Māksla”.

 

Izmantotā literatūra:

Māksla un arhitektūra biogrāfijās, Latvijas enciklopēdija, Rīga, 1995.gads

Cielava Skaidrīte “Pēteris Kundziņš”, Zinātne, Rīga, 1986.gads