JURJĀNS Juris

JURJĀNS Juris

(1944 - 2023)

Gleznotājs

 

Juris Jurjāns glezniecībā ir agri atradis savu tēmu un oriģinālu tās risinājumu, maz rēķinājies ar oficiālajām un sabiedrībā pieņemtajām nostādnēm. Bērni, daba, augi, tauriņi, putni ir galvenā vide, kurā Jurjāns radis rezonansi saviem radošajiem impulsiem – dzīvespriekam, rotaļīgumam un krāsainībai, kas ir viņa darbu būtība. Jurjānam ir izdevies prasmīgi un talantīgi savienot realitātes ierosinātu abstrahēšanos ar modernu, impulsīvu gleznošanas veidu, acij viegli uztveramu formu un ritmu spēli. Strādājis arī monumentālajā mākslā, darinājis sienu gleznojumus vairākiem skolu interjeriem. Ar izkoptu gaumi un augstu prasīgumu darbojies lietišķajā grafikā, veidojot ietērpu un nepieciešamos iespieddarbus dažādiem svētkiem, zinātniskajām konferencēm un simpozijiem. Mākslas zinātniece Genoveva Tidomane Jurjāna mākslu ir raksturojusi sekojoši: “Raksturojot Jura Jurjāna glezniecības izteiksmes līdzekļus, jārunā par ritmu, tā nozīmi viņa darbos. Līnija ir viņa darbu pamats, taču to viņš noslēpj krāsu vai toņu tumši gaišajos kontrastos. Arī krāsas viņš saskaņo ritmos, nevis attiecībās, tāpēc viņa palete ir absolūti neierobežota. Juris Jurjāns var brīvi operēt ar jebkuru krāsu un dāsni šķiežas pat ar tām, kurām snobistiski noskaņots mākslinieks labprāt nepieskartos. Tieksme pēc harmonijas, tieši iekšējā tieksme un dvēseles stāvoklis, palīdz viņam veiksmīgi apvienot mākslas darbā visus sarežģītos uzdevumus.” Pats mākslinieks par savu glezniecību saka: “Glezniecībā man patīk lietot zeltu un eļļas krāsas tehniku, kāda bija pazīstama Bizantijā un renesanses laikā. Šī tehnika ļauj ikdienišķo un cilvēciski pievilcīgo pacelt cita vispārinājuma pakāpē. Es neciešu vardarbību un depresīvas izpausmes mākslā. Es gribu, lai mani darbi dod prieku un spēku ikdienas dzīvei.”

 

Juris Jurjāns ir absolvējis J.Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu (1962) un Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļu (1969) ar diplomdarbu “Vasara” (vadītājs Eduards Kalniņš). Izstādēs piedalās kopš 1969. gada, Mākslinieku savienība biedrs kopš 1975. gada.

 

Izmantotā literatūra:

Burāne I. Jurjāns, Juris // Māksla un arhitektūra biogrāfijās, I / Atb. red. A. Vilsons. R.: Latvijas enciklopēdija, 1995, 227. lpp.

Jurjāns J. Pūces spogulis. [Rīga]: aut. izd., 2004