NAUMOVS Aleksejs

NAUMOVS Aleksejs

(1955)

Gleznotājs

 

Aleksejs Naumovs ir izcils ainavists un ievērojamākais plenērists mūsdienu Latvijas mākslā. Viņa glezniecību raksturo krāsa, virtuoza līnija, dinamisks triepiens, košs, bet smalki niansēts kolorīts. Ainava kā žanrs mākslinieku saista jau vairāk nekā trīsdesmit gadu. Mākslinieka gleznotajās pilsētainavās primārais ir tas, kas izraisījis impulsu – sarkana saule Parīzē, tirkīza jura Nicā, krāšņās etrusku vāzes Florencē vai debesu atspīdums „Ķidēnu” māju dīķī Vecpiebalgā. Bieži atainots motīvs ir Itālijas arhitektūra. Mākslinieka agrīnajos darbos dominēja sižeta tonālā materialitāte, savukārt jaunākajos darbos redzama absolūta tēla formālā un sižetiskā vienotība, ideāla garīgā un pasaulīgā sintēze.

 

Mākslinieks ir apveltīts ar labu telpas izjūtu, izkoptu tonālo attiecību uztveri, kas līdztekus nopietnām dabas studijām un iekšējai vitalitātei rada iespaidu par brīvu, atraisītu un krāsainu glezniecību. Uzskatāms par vienu no ražīgākajiem savas paaudzes gleznotājiem. Darbojies arī monumentālās glezniecības jomā – mākslinieka monumentālajos gleznojumos atklājas sarežģītas daudzfigūru kompozīcijas, kurās, neraugoties uz lielo personāžu skaitu, mākslinieks tiecas pēc noteiktas raksturojuma pakāpes. Naumova daiļradi var iedalīt vairākos periodos. Sākotnēji tie ir fovistiskas izteiksmes meklējumi temperas tehnikā. Vēlāk seko nosacīts abstrakta kolorisma posms un meklējumi impresionistiskā redzējuma virzienā. Kopumā mākslinieka glezniecisko devumu mākslas zinātniece Austra Avotiņa dēvē par ekspresionistiski impresionistisku. Studiju gados aizrāvies ar Paula Klē, Anrī Matisa, Raula Difī un Marka Šagāla mākslu. 

 

Aleksejs Naumovs ir absolvējis J.Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu (1973), Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas Monumentālās glezniecības meistardarbnīcu (1979) ar diplomdarbu „Pirmās kolhoza dienas” (vadītājs Indulis Zariņš). Stažējies Vissavienības Mākslas akadēmijas Glezniecības meistardarbnīcā (1980–1983, vadītājs Eduards Kalniņš) un Sorbonnas Mākslas augstskolā Francijā (1987–88). Bijis zīmēšanas skolotājs Carnikavas astoņgadīgajā skolā (1979–1985), kopš 1985. gada pedagogs Latvijas Mākslas akadēmijā, rektors kopš 2007. gada. Mākslinieks regulāri rīko personālizstādes, kā arī darbojas bērnu grāmatu ilustrāciju jomā. Mākslinieku savienības biedrs kopā 1980. gada, viens no starptautiskās mākslas asociācijas „B13” dibinātājiem.

 

Izmantotā literatūra:

Avotiņa A. Aleksejs Naumovs. Iespaidu kolekcija. Rīga: Jumava, 2014.

Burāne I. Naumovs, Aleksejs // Māksla un arhitektūra biogrāfijās, II / Atb. red. A. Vilsons. R.: Latvijas enciklopēdija, 1996, 140. lpp.