ROZENS Kārlis

ROZENS Kārlis

(1864 - 1934)

 

Gleznotājs, ainavists

 

K. Rozens glezniecibu apguva Imperatora Mākslas akadēmijā Pēterburgā ainavu glezniecības klasē, mācoties pie profesoriem F.Burova, I.Šiškina, J.Klevera, papildus vairākkārtīgi piedaloties akadēmijas izstadēs. 1906.gadā mākslinieks veiksmīgi organizēja arī savu pirmo personalizstādi. 1927.gadā viņš pārcelās dzīvot uz Rīgu, kur gleznoja un organizēja izstādes.

 

K.Rozens uzskatāms par tipisku vecās ainavu glezniecības skolas pārstāvi.

 

Daudzi viņa darbi izceļojuši uz Krieviju, Dāniju, Zviedriju, Nīderlandēm, ASV. No 1918. dzīvojis un strādājis Rīgā. 1920-jos dibinājis mākslas salonu, kur izstādījis un pārdevis savus darbus. 1927. organizējis personālizsttādi Rīgā. Rozena darbi vairākkārt reproducēti presē, tai skaitā žurnālos Dļa Vas, Nedēļa. Bija precējies ar mākslinieci E.Kleveri. Mākslinieka pecnāves izstāde notikusi 1937.gadā Jelgavā. Darbi atrodas LNMM, kā arī privātkolekcijās Krievijā un Eiropā.

 

Izmantotā literatūra:

Māksla un Arhitektūra biografijās. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1996