SKULME Oto

SKULME Oto

(1889 - 1967)

Scenogrāfs, gleznotājs, pedagogs

 

Oto Skulme daiļrades sākumā ir aizrāvies ar kubismu, gleznojis gan ģeometrizējot, gan tikai nedaudz vienkāršojot formu. Savā daiļradē mākslinieks ir virzījies uz reālismu (“jaunās lietišķības” variācija) un skaidru apjomu modelējumu, nonākot pie gleznieciski brīva risinājuma, kurā vienojošs ir gleznas koptonis. Pārsvarā lietojis zemes krāsu gammu, strādājis eļļas tehnikā. Gleznojis portretus, klusās dabas, ainavas, vēstures un sadzīves žanra darbus. Strādājis arī monumentālajā glezniecībā, kā arī grafikā – linogriezuma tehnikā un darbojies grāmatu grafikā.

 

Pirmie Oto Skulmes kubistiskie gleznojumi tika izstādīti Rīgas Mākslinieku grupas 1920. gada izstādē. Skulmes glezniecība gan stiliststiskā gan tematiskā ziņā ir daudzveidīga – mākslinieks ir pievērsies gan savu laikabiedru mākslas izzināšanai, gan mākslas vēstures mantojumam (El Greko un citu vecmeistaru reprodukcijās). Ap 1925. gadu Skulmes gleznotajās ainavās lietotas kompaktas, raupjas formas, lokālie krāstoņi, piešķirot dabas atainojumam diženuma noskaņu. Trīsdesmito gadu otrās puses ainavās parādās lielāka krāsainība – impresionistiski mīkstā gaismas atainojumā, piesātinātu toņu, lielu laukumu un līnijām akcentētu detaļu savienojumā. Arī tā laika klusajās dabās vērojami brīvas gleznieciskas ekspresijas meklējumi reālisma ietvaros. Trīsdesmitajos gados tapis ievērojams skaits nozīmīgu žanra gleznojumu – lauku un zvejnieku dzīves un darba ainas, kā arī vēsturiski gleznojumi. 

 

Oto Skulme māksliniecisko izglītību ir guvis J.Rozentāla studijā Rīgā (1906–1907), Maskavā neilgi K.Juona studijā, S.Žukovska studijā un vienlaikus Stroganova mākslas skolā (1907–08). Beidzis Štiglica Centrālās tehniskās zīmēšanas skolas dekorāciju glezniecības klasi Pēterburgā (1914). Mācību laikā praktizējies Jaunajā Rīgas teātrī pie P.Kundziņa, Marijas teātrī Pēterburgā, kur piedalījies A.Glolovina, N.Rēriha u.c. mākslinieku metu realizēšanā. 1914. gadā iesaukts armijā. Pēc demobilizācijas 1918. gadā atgriezies Latvijā. Veidojis vairāk nekā 250 izrādes. Daudzus metus atkārtoti gleznojis personālizstādei Rīgā (1964). Piedalījies izstādēs kopš 1919. gada. Mākslinieku savienības biedrs kopš 1944. gada.

 

Bijis pedagogs Latvijas Valsts Mākslas akadēmijā (rektors (1940–41 1944–61), Monumentālās glezniecības meistardarbnīcas vadītājs (1944–56), profesors (1947)). Oto Skulmes darbi atrodas Jūrmalas pilsētas muzeja, Kārlstades muzeja Zviedrijā, Okupācijas muzeja, i.z. “Arsenāls”, Tretjakova galerijas Maskavā un Valsts Ermitāža Sanktpēterburgā un citās kolekcijās.

 

Izmantotā literatūra:

Vanaga A. Skulme, Oto // Māksla un arhitektūra biogrāfijās, III / Atb. red. A. Vanaga. R.: A/S Preses nams, 2000, 65­­–66. lpp.

Siliņš J. Oto Skulme // Ilustrēts Žurnāls. – 1926. – Nr. 7. – 216. lpp