BLUMBERGS Ilmārs

BLUMBERGS Ilmārs

(1943 - 2016)

Scenogrāfs, grafiķis

 

Ilmārs Blumbergs darbojas scenogrāfijas, grafikas, glezniecības, instalācijas, grafiskā dizaina, grāmatu ilustrācijas, filmu producēšanas, fotogrāfijas un tēlniecības jomās. Viņš ir viens no ievērojamākajiem novatorisko tendenču pārstāvjiem 70. gadu latviešu scenogrāfijā: skatuviskās telpas veidojumam, vides elementiem un kostīmiem viņa darbos vienmēr ir filozofiski simboliska ievirze. Blumbergam raksturīgas lakoniskas, vienotas, nosacītas uzbūves, kas dažādā veidā iesaistītas izrādes darbībā. Viena no Ilmāra Blumberga mākslas pamatīpašībām ir tieksme radīt maksimāli ekspresīvu, iedarbīgu scenogrāfiju, izmantojot plastiku, faktūru un krāsu dinamiku.

 

Ilmāra Blumberga radītie stājgrafikas darbi ir intelektuāli un filozofiski vispārinoši – tajos bieži izmantoti mītiski un literāri avoti asociatīvā formā (“Sākums”, “Pretējības”, “Augsme” u.c.). Ilmāra Blumberga darbi ir apbalvoti daudzās skatēs un izstādēs, tostarp viņa grafikas darbi ir apbalvoti Baltijas republiku grafikas triennālē Tallinā (1989, galvenā balva), mākslinieks saņēmis Vācijas UNESCO komitejas balvu “Skaistākās Pasaules Grāmatas” par I.Ziedoņa grāmatas "Epifānijas" ilustrācijām un dizainu (1996, Preses Nams), “Dienas” balvu kultūrā par R. Vāgnera operas "Valkīra" iestudējumu LNO kopā ar V. Kairišu (2008) un daudzas citas.

 

Māksliniecisko izglītību Ilmārs Blumbergs ir ieguvis Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Dekoratoru nodaļā (1958–1963) un Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā, kā arī apguvis scenogrāfa specialitāti G. Zemgala vadībā (1972). Strādājis par mākslinieku inscenētāju Dailes teātrī (1969–1978; 1976–1985 galvenais mākslinieks). Sadarbojies arī ar Jaunatnes un Valmieras teātri un Tautas ansambli “Rīgas pantomīma”. Izstādēs piedalās kopš 1962. gada. Sarīkojis personālizstādes Rīgā, Kauņā, Somijā, ASV, Beļģijā un Francijā. Mākslinieku savienības biedrs kopš 1972. gada, Teātra Darbinieku savienībā kopš 1973. gada. Ieguvis titulu LPSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks (1989). Viņa darbi atrodas muzeju krātuvēs Latvijā, Igaunijā, Krievijā, Vācijā, Somijā, Lietuvā, Francijā un Austrālijā.

 

"Ilmāra Blumberga radošo darbību raksturo nopietns intelektuāls domāšanas process, kas rezultātā materializējas jūtīgā un ļoti trauslā vizuālo tēlu valodā. Viņa daiļrades sniegums līdz mielēm liek pietuvoties cilvēka esības jēgai, meklējot netveramo robežu starp vājo un stipro, un akcentējot pasaules ētisko pamatvērtību nemitīgās klātbūtnes vajadzību."

/Māra Lāce/ 

 

Bibliogrāfija:

1. Vilsons A.Māksla un arhitektūra biogrāfijās, 1. sējums. Rīga: “Latvijas enciklopēdija”, 1995, 70.lpp.

2. Berjozkins V. Ilmārs Blumbergs. Scenogrāfija. Rīga: Liesma, 1983.

3. http://spelmanunakts.lv/muza-balva/2008-2009-gads

4. http://www.blumbergs.lv/