AMEĻKOVIČS Andrejs

AMEĻKOVIČS Andrejs

(1969)

Andrejs Ameļkovičs strādā galvenokārt eļļas un akrila tehnikās, glezno tonāli saskaņotas, abstraktas kompozīcijas, darbos iekļaujot asociatīvas, lineāras zīmes. Dominējošais tēls Andreja Ameļkoviča mākslā ir sieviete, nereti atainota kā eņģelis. Lai arī skaisti un spārnoti, eņģeļi Ameļkoviča mākslā atainoti ar zināmu devu ironijas. Mākslinieks ironizē par merkantilismu sieviešu un vīriešu attiecībās.

2002  Latvijas Mākslas akadēmijas Zīmēšanas katedras docents

1998–2002  Latvijas Mākslas akadēmijas Zīmēšanas katedras pasniedzējs

2000  Maģistra grāds mākslā, Latvijas Mākslas akadēmija

1992  Studē Humbolta Valsts universitātē Arkatā, Kalifornija, ASV

1987–1994 Latvijas Mākslas akadēmija, Glezniecības nodaļa, Rīga, Latvija

1980–1987  Jāņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola, Rīga, Latvija

Ameļkovičs piedalās izstādēs kopš 1989. gada. Kopš 2000. gada ir Latvijas Mākslinieku savienības biedrs. Mākslinieka darbi ir iekļauti korporatīvajās un privātkolekcijās Latvijā, Vācijā, Šveicē, Dānijā, Korejā, Japānā ,Zviedrijā, Francijā, Somijā, ASV.