STUMBRIS Mārcis

STUMBRIS Mārcis

(1942 - 2014)

 

Gleznotājs.

Mārcis Stumbris mācījās Jāņa Rozentāla Rīgas Māk­slas vidusskolā, kuru beidza 1961. gadā, un pēc tam Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā, kuru profesora Eduarda Kalniņa vadībā absolvēja 1970. gadā. Astoņus gadus dzīvoja un strādāja Daugavpilī, bet 1978. gadā pārcēlās uz Jelgavu, kļūdams par pilsētas patriotu un nemitīgi iemūžinādams tās vēsturi un tagadni gan portretos, gan ainavās. Pēdējos gados sevišķi ievērojamas kļuva viņa plašās, garīga lepnuma un monumentāla spēka pilnās Zemgales panorāmas. Kopš 1996. gada Mārcis Stumbris strādāja Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, iekārtodams izstādes un pēdējā laikā būdams fotogrāfs un mājas lapas veidotājs. Viņš bija aktīvs cilvēks. 1973. gadā kļūdams par Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) biedru, Mārcis Stumbris bija viens no LMS Daugavpils organizācijas dibinātājiem, ieņemdams valdes sekretāra amatu. Kopš 1969. gada piedalījās izstādēs un rīkoja personālizstādes. Par nozīmīgo darbu kā radošajā laukā, tā sabiedrības labā 2008. gadā Jelgavas dome gleznotājam piešķīra Pateicības rakstu.

Glezniecībai mākslinieks atdeva visu savu mūžu, sirdi un dvēseli, būdams prasīgs kā pret sevi, tā pret citiem. Atlaides viņš nepazina. Viņš pats bija godīgs attiecībā pret glezniecību un to pašu paģērēja no kolēģiem. Daba māksliniekam bija ceļvedis un skolotājs, kurā viņš saskatīja visu labo un skaisto, guva iekšēju līdzsvarojumu un iedvesmu glezniecībai. Sākotnēji mākslinieks gleznoja Jelgavas visdažādākos nostūrus, atrazdams ko ievērības un gleznošanas cienīgu pat visai neizteiksmīgos kvartālos. Ar laiku viņš guva iedvesmu un iekšēju gandarījumu Zemgales laukos -  plašajās ārēs un līdzenumos, kas stiepjas līdz horizontam, labības klātos dižajos tīrumos, zilajās debesīs, kurās lēni slīd mākoņu gubas, kokos un māju puduros. Visbiežāk Zemgale gleznota vasarā un rudens pusē, bet netika aizmirsta arīdzan ziema un pavasara palu laiks. Katrā gleznā Mārcis Stumbris Zemgali rādīja ar lepnumu, ar plašu vērienu un monumentāli spēcīgi. Savā glezniecībā, izmantojot gan eļļas, gan pasteļa tehniku, Mārcis Stumbris strādāja visos žanros – portretā, klusajā dabā, akta, figurālajā un sadzīves žanra glezniecībā, bet jo īpaši ainavā. Kā reālistiskās mākslas sekotājam viņam bija nepieciešams ieaugt vidē, kura tika iemūžināta krāsās, sajust tās gaisotni, atmosfēru. Mākslinieks bija ieturēts, ļoti akurāts, dažam pat likās pārāk pareizs, allaž atturīgs, bet iekšēji no viņa dvesmoja patiesa inteliģence un miers. Šķita, ka apkār­tnes drudžainums, steiga un virspusējība gleznotāju neiespaido.

Izmantotā literatūra:

Stumbris, Mārcis,  Tas bija nesen, nē - sen / Mārcis Stumbris ; dizainere Daiga Brinkmane ; fotogrāfi: Jānis Šabanovs, Mārcis Stumbris ; atbildīgā par izdevumu un priekšvārda autore Marija Kaupere. [Jelgava] : Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, 2017

www.travelnews.lv

www.la.lv