GRASMANIS Laimdonis

GRASMANIS Laimdonis

(1916 - 1970)

Gleznotājs

 

"Mākslinieks Laimdonis Grasmanis ir nepārejoša, augstas raudzes vērtība Latvijas glezniecībā, skatuves mākslā un kinovēsturē," komentē mākslas zinātniece Ingrīda Burāne. Viens no ievērojamākajiem latviešu scenogrāfijas meistariem, kurš veidojis ap 100 dažādu teātra iestudējumu scenogrāfiju (brāļu Kaudzīšu „Mērnieku laiki”, A.Upīša „Zaļā zeme”, A.Čehova „Ķiršu dārzs” u.c.) un filmu dekorācijas. (“Zvejnieka dēls”, “Vella kalpi”, “Kapteiņa Enriko pulkstenis” u.c.) Viņa scenogrāfijā liela nozīme vienmēr bijusi kolorītam, kas atspoguļoja noskaņu, detaļu precizitātei, sadzīves emocionalitātei un tempermentam. [4.36.] Mākslinieks papildus scenogrāfijas darbam strādāja eļļas (pastiprināti autors tai pievērsies 60.gados) un akvareļa tehnikās, gleznojis ainavas, klusās dabas un bijis psiholoģiskā portreta meistars. Ņemot vērā darbu teātrī, portretēja galvenokārt aktierus – K.Sebri, Ē.Valteru u.c. “[..] trāpīgs ir raksturojums, koncentrētas individuālas īpašības [..] poza un žests izvēlēti ar skatuvisko kustību tīrību un izteiksmes spilgtumu.” [3.45.] Tīra krāsa un toņu pretnostatījums ir L.Grasmaņa portretu un citu darbu galvenais komponents, klāta ekspresīvi – vitāliem un sulīgiem triepieni, radot dekorativitātes iespaidu.

Profesionālo izglītību L.Grasmanis guva Liepājas Valsts lietišķās mākslas vidusskolas Dekoratīvās glezniecības nodaļā, pēc tam Latvijas Mākslas akadēmijā Figurālās glezniecības meistardarbnīcā. Viņa skolotāji bijuši A.Annuss, K.Miesnieks, V.Tone, K.Ubāns, L.Liberts. Diemžēl kara periodā autors no akadēmijas izstājās. Galvenokārt strādāja dažādos teātros, kā skatuves mākslinieks, dekorators - A.Upīša Akadēmiskajā drāmas teātrī, Muzikālās komēdijas teātrī, Operetē Dailes teātrī, Rīgas kinostudijā kā mākslinieks inscenētājs. Latvijas PSR Mākslinieku savienības biedrs no 1945.gada, bet Kinematogrāfistu savienības biedrs no 1962.gada. Izstādēs mākslinieks piedalījās no 1937. gada, vairākkārtīgi organizējot personālizstādes Rīgā.

 

Izmantotā literatūra:

1. Māksla un arhitektūra biogrāfijās. Rīga, 1995, 1.daļa, 177.lpp

2. Būmane-Gramane Ilze, Laimdonis Grasmanis (1916-1970). Gleznu albūms. Rīga: Nordik, 2006.gads

3. Būmane – Grasmane Ilze, Dzīve. Rīga: Preses nams, 1996. gads