FRIDRIHSONS Kurts

FRIDRIHSONS Kurts

(1911 - 1991)

Gleznotājs

Kurts Fridrihsons ir viens no izsmalcinātākajiem zīmētājiem latviešu divdesmitā gadsimta otrās puses mākslā. Viņa daiļradē būtisku vietu ieņem akvareļa un vēlāk arī flomāstera tehnika. Mākslinieks ir pievērsies seno leģendu, pasaules literatūras un mākslas kultūrslāņu interpretācijai. 1960. gados Fridrihsons tika dēvēts par abstrakcionistu – šī perioda darbos figurē nosacīti portretiski tēli, dekoratīvu laukumu un grafisku ritmu sintēze un lakoniska, pat askētiska formu valoda. 60. gadu sākumā atsevišķos darbos parādās arī konkrētu vietu un dabas noskaņu atainojums. Vēlāk viņa daiļradē ir pastiprinājies metaforiski tēlains akcents, intelektuāls estētisms, izmeklēts kolorīts un līniju elegance. Flomāstera tehnikai Fridrihsons ir pievērsies sākot ar 1974. gadu, vienlaikus panākot krāsu daudzslāņainību un netaustāmu gaisīgumu. Kurta Fridrihsona daiļradē atspoguļojas spilgts iekšējās garīgās pasaules nianšu atainojums, kas latviešu mākslā nav bieža parādība.

Ar pārtraukumiem studējis Latvijas Universitātes Arhitektūras nodaļā (1931-1938), kur apmeklējis arī gleznošanas kursus pie Vilhelma Purvīša un beidzis vispārējo mākslas darbnīcu (1., 2., un 3.). 1938.gadā mācījies Parīzē pie gleznotāja, fovisma pārstāvja Andrē Derēna.

Laikā no 1938. līdz 1941. gadam strādājis Valtera un Rapas grāmatnīcas ārzemju literatūras nodaļā, no 1941. gada Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Strādājis arī Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā par pedagogu (1947-1948). Šajā laikā ar domu biedriem pulcējies t.s. franču grupā. 1951.gadā apcietināts un izsūtīts uz Sibīriju. Ieslodzījumā Omskas apgabalā atradies līdz 1956.gadam, reabilitēts 1991.gadā.

Atgriežoties Latvijā mākslinieks strādāja izdevniecības darbus, nodarbojās ar akvareļglezniecību un grāmatu ilustrēšanu. Strādājis arī Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Dailes teātrī par scenogrāfu (1967-1972) un kombinātā „Māksla”.

Kurts Fridrihsons ir piedalījies izstādēs kopš 1932. gada. Mākslinieku savienības biedrs kopš 1946. gada (1951.gadā izslēgts, bet 1957. gadā uzņemts atkārtoti). Personālizstādes Honolulu, ASV (1939), Rīgā (1943, 1967, 1974, 1975 kopā ar Jāni Spalviņu, 1976, 1977, 1978, 1982, 1984, 1986, 1990). Piemiņas izstāde (1992), māksliniekam veltītās izstādes Rīgā (1997, 2006, 2012), Liepājā (2007). Kurts Fridrihsons ir piedalījies arī latviešu mākslinieku grupu izstādēs Latvijā, bijušās Padomju Savienības republikās, Eiropā, ASV, Austrālijā un citur.

 

Izmantotā literatūra:

Vilsons A.Māksla un arhitektūra biogrāfijās, 1. sējums. Rīga: “Latvijas enciklopēdija”, 1995, 158.lpp.