PINNIS Rūdolfs

PINNIS Rūdolfs

(1902 - 1992)

Gleznotājs

 

Rūdolfs Pinnis ir viens no 20. gadsimta Latvijas spilgtākajiem glezniecības meistariem. Būtiska nozīme mākslinieka attīstībā bija dzīves periodam Itālijā un Parīzē. Rietumos smeltā 20. gadsimta sākuma Parīzes skolas avangardiskā pieredze palīdzēja Pinnim radīt glezniecību, kas balstīta brīvā spilgtu un izteiktu krāsu pretnostatījumā. Rūdolfs Pinnis nenoārda, bet būvē. Viņa glezniecība nepielaiž nejaušības, gleznotās formas ir vienkāršas, viegli salasāmas un saprotamas. Viņa gleznās ir daudz kustības un vienlaikus līdzsvars, daudz satraukuma un vienlaikus kārtība, daudz drosmes un disciplīnas. Viņa gleznu saturs ir civilizētās dabas emocionālā puse – šādi par autora daiļradi izsakās Ojārs Ābols. 

 

Pinnis galvenokārt gleznoja lielformāta Latvijas ainavas, klusās dabas, kā arī ziedu kompozīcijas, kas tika veidotas latviešu glezniecībai netradicionālā tīrā krāsu gammā, izmantojot rozā, zilo, dzelteno, violeto un melno. Pinnis ir izteikts franču glezniecības skolas pārstāvis. Vēlākajā daiļrades periodā Pinnis pievērsās cikliem, kas veltīti tautasdziesmu un sievietes motīviem. Visos periodos un pat ļoti atšķirīgos gleznojumos Pinnis vienmēr ir saglabājis dinamiku, ekspresiju un īstenības motīvu klātbūtni.

 

Profesionālo izglītību mākslinieks ir ieguvis Valdemāra Tones studijā (1919­­­-1920) un Latvijas Mākslas akadēmijā (1921-1922). Papildinājies Itālijā (1927-1929) un Parīzē (1929­-1935), apmeklējis Granšomjēras akadēmiju (Académie de la Grande Chaumière) Parīzē, apgūstot Rietumu gleznieciskos principus. Izstādēs piedalījies kopš 1930. gada. Parīzes periodā mākslinieks strādāja interjera noformētāja, dekoratora amatā Biankūras kinostudijā. Atgriežoties Latvijā, Pinnis vairākkārtīgi bija Starptautiskās tirdzniecības izstādes noformētājs Padomju Savienības paviljonā. Mākslinieks kopš 1946. gada darbojās arī Latvijas PSR Mākslinieku savienībā, ieņēma dažādus nozīmīgus  amatus. Pinnis savas garās dzīves laikā piedzīvoja neskaitāmas personālizstādes Latvijā, Krievijā, Vācijā, kā arī Lietuvā un vairākkārtīgi saņēma Latvijas PSR goda rakstus un apbalvojumus.

 

Izmantotā literatūra:

Burāne I. Pinnis, Rūdolfs // Māksla un arhitektūra biogrāfijās, II / Atb. red. A. Vilsons. R.: Latvijas enciklopēdija, 1996, 180. lpp.

Zirnītis P. Rūdolfs Pinnis. Glezniecība. Rīga: Liesma, 1990.