Hildas Vīkas gleznu izstāde

Izstādes

Exhibition picture

19 jūl. - 27 aug. 2021

Hildas Vīkas gleznu izstāde

No 19. jūlija līdz 27. augustam mākslas galerijā “Jēkabs” būs aplūkojama Hildas Vīkas (1897-1963) darbu izstāde. Izstādē eksponētie akvareļi un gleznas ir tapuši laika periodā no 1935. līdz 1961. gadam. 

Hildas Vīkas smalkie, koloristiski bagātie akvareļi atklāj mākslinieces spēju neparastā veidā apvienot ornamentālu detalizāciju un sapņainu vizionārismu, neizpaliekot Art Deco raksturīgajam erotizētajam sievietes tēlam. Izstādē redzamajos akvareļu gleznojumos māksliniece pievērsusies figurālām kompozīcijām, atainojot gan reālās dzīves ainas, gan pasakainus motīvus. Tajos redzama māksliniecei raksturīgā plānas līnijas un izlīdzināta gleznojuma kombinācija, rezultātā divu dimensiju plaknē ienesot skulpturālas formas iespaidu. Ritmiskie elementu atkārtojumi un graciozā tēlu ķermeņa valoda sasaucas ar Art Deco perioda estētiskas ideāliem.

Līdztekus akvareļiem izstādē redzama eļļas tehnikā tapusī glezna “Sievietes ar puķēm”. Gleznā manifestē Vīkas iemīļotais sievietes tēls, kurā atturīga grācija mijas ar vienkāršību un vitalitāti.

Glezniecību Hilda Vīka ir apguvusi Rīgas Tautas augstskolā (1920-1922) un gleznotāju Augusta Zauera (1922-1925) un Ugas Skulmes (1925-1927) studijās. Izstādēs Vīka piedalījusies no 1927. gada, un, 1929. gadā uzņemta Neatkarīgo mākslinieku vienībā.

Viņas daiļradē dominē sievietes tēls, kas nereti ir papildināts ar interjera, vai dabas elementiem dekorativizētā manierē. Mākslinieces skolotājs Uga Skulme par viņas studiju procesu stāstījis: “Toties zīmēšanas stundās man nācās jo sīvi cīnīties pret Vīkas tieksmi stilizēt un izvairīties no dabas pētīšanas. Izrādījās, ka Vīka mājās komponēja ar zīmuli. Kompozīcijās valdīja īpatnēji lineāri ornamenti un ornamentētas cilvēku figūras.” Mīlestība uz ornamentu un izteiktu stilizāciju ir caurvijusies cauri visai Vīkas daiļradei, padarot viņas rokrakstu par īpašu un ne ar ko nesajaucamu, tomēr arī sava laikmeta gars viņas mākslā ir klātesošs - gan jaunās lietišķības, gan Art Deco formu valodā.

Mākslas galerijā “Jēkabs” Hildas Vīkas darbi būs apskatāmi līdz 2021. gada 27. augustam darba dienās no 11.00 līdz 18.00.