Saskaņā ar Latvijā spēkā esošo likumdošanu, preces iegādātas internetveikalā iespējams atgriezt 14 dienu laikā no iegādes brīža.

Aicinām vienmēr pirms pirkuma izdarīšanas iepazīties ar preces saglabātības stāvokli. Pircējam ir jāņem vērā, ka precēm var būt redzamas lietojuma pazīmes. Preču īpatnības ir norādītas pie katras preces esošā apraksta. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikala preču krāsas tonis var neatbilst reālam preču krāsas tonim.

Preču atgriešana jāveic 14 kalendāro dienu laikā no to piegādes brīža rakstot iesniegumu uz e-pastu: galerija@inbox.lv. Iesniegumā ir pasūtījuma numurs, preces nosaukums un atgriešanas iemesls (nav obligāts).

Atgriežamajai precei vēlams būt oriģinālā iepakojumā. Iesakām, saņemot preci, uzmanīgi atvērt iepakojumu, kurā tā atrodas. Atgriežamajai precei ir jābūt tās pašas komplektācijas un saglabātības pakāpē, kāda tā bija Pircējam to saņemot. Ja netiek ievērots šis noteikums, tiek samazināts atgriežamo līdzekļu apjoms Pircējam par tik, cik lielā mērā Pircējs radījis bojājumus precei. Atgriežot preci, obligāti ir jāiesniedz arī tās iegādes dokuments.

Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgriežamās preces, ja nav ievēroti šie noteikumi. Pircējam ir jāapmaksā preču atgriešanas izmaksas.

Par atgrieztu preci nauda tiek atgriezta veicot pārskaitījumu uz maksātāja (pircēja) bankas kontu 14 darba dienu laikā no atgriežamās preces saņemšanas brīža.