ZIRNĪTE Nele

ZIRNĪTE Nele

(1959)

Nele Zirnīte strādā galvenokārt stājgrafikā. Mākslinieces darbi sasaucas ar maģiskā reālisma izteiksmi. Sekojot intuīcijai, ofortā veidojusi asociatīvi blīvas, iracionālas vīzijas ar trausliem, saspringtiem, sevī vērstiem tēliem. To noslēpumainā iedaba (cilvēks–koks, cilvēks–putns, cilvēks–zieds, cilvēks–gaismas plūsma) atklāj subjektīvi piesātinātu garīgo un emocionālo pieredzi, brīžiem arī grotesku materiālās kultūras interpretāciju. 90. gadu vidū, palielinot formātu un atsakoties no detalizēta vēstījuma, Zirnīte akcentējusi laiktelpas bezgalību un subjektīvā pārdzīvojuma intensitāti. Māksliniece strādā dažādās grafikas tehnikās, apvieno oforta un monotipijas tehnikas.

 

Māksliniecisko izglītību Nele Zirnīte ir ieguvusi Viļņas Mākslas institūta Grafikas nodaļā (1978–1982), ieguvusi institūta balvu “Labākais gada zīmētājs”(1982). 1982. gadā pārcēlusies uz Rīgu. Beigusi Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu (1984) ar diplomdarbu – ofortu ciklu “Zemes noskaņas” (vadītājs Gunārs Krollis). 2000. gadā ieguvusi mākslas maģistres grādu par darbu “Humāni garīgo meklējumu ceļš manā radošajā darbā”. Strādājusi par pedagogu Latvijas Mākslas akadēmijā, Grafikas nodaļā, kā arī Latvijas Kristīgajās akadēmijas Mākslas nodaļā, kur ieņem profesores amatu kopš 2014. gada. Māksliniece piedalās izstādēs Latvijā un ārvalstīs kopš 1982. gada, ir Latvijas Mākslinieku savienības biedre kopš 1988. gada. Viena no “Oforta Ģildes” dibinātājām.

 

Izmantotā literatūra:

Vanaga A. Zirnīte, Nele // Māksla un arhitektūra biogrāfijās, IV / Atb. red. A. Vanaga. R.: A/S Preses nams, 2003, 140.–141. lpp.