KALVĀNS Vitālijs

KALVĀNS Vitālijs

(1909 - 1965)

Gleznotājs

Ievērojams reālistiskās ainavas gleznotājs. Strādājis eļļas tehnikā, gleznojis ainavas, klusās dabas un figurālas kompozīcijas. Tonālās glezniecības skolas pārstāvis, glezniecībā tiecies pēc vides būtības atklāsmes. Gleznām raksturīgs piesātināts kolorīts. Savas darbības sākumposmā gleznojis V.Purvīša meistardarbnīcas tradīciju iespaidā. 1940.gadu otrajā pusē kādu brīdi pievērsies sev neraksturīgajam naturālismam. Taču, būdams talantīgs un emocionāls mākslinieks, ātri atradis savu rokrakstu ainavu glezniecībā. Īpašu atzinību ieguvis ar 25 gleznu ciklu „Pa Raiņa dzīvesvietām”.

Profesionālo izglītību ieguvis Latvijas Mākslas akadēmijas V.Purvīša vadītajā Dabasskatu glezniecības meistardarbnīcā (1928-1936), diplomdarbs – „Pie dzirnavām”.

Strādājis par zīmēšanas skolotāju Rēzeknē, Kārsavas un Ludzas vidusskolās (1932-1948), kā arī Rēzeknes Pedagoģiskajā  institūtā (1940-1941). Vitālijs Kalvāns uzskatāms par vienu no Latgales kopas radītājiem, daudz darījis Latgales novada mākslas attīstībā. Kādu laiku strādājis arī par Ludzas muzeja pārzini. Uz Rīgu pārcēlies 1949.gadā. Strādājis par inspektoru Mākslas lietu pārvaldē, skolotāju Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā. No 1950. līdz 1957.gadam Vitālijs Kalvāns strādājis kombinātā "Māksla". Vēlāk nodevies tikai radošajam darbam.

1933.gadā noorganizējis tēlotājas mākslas studiju (kur līdz ar V.Kalvānu aktīvi darbojās A.Egle, Fr.Vārslavāns un citi mākslinieki).

Mākslinieku savienības biedrs no 1945.gada. Personālizstādes organizētas Ludzā (1931, kopā ar L.Tomašicki, 1948, 1967, 1981), Rēzeknē (1934, kopā ar A.Egli, 1948, 1980, 1988, 1990), Rīgā (1959, 1963, 1965), Jelgavā (1962), Koknesē (1981), Krāslavā (1988). Atceres izstāde organizēta Latgales Kultūrvēstures muzejā (1999).